Hidranti

Hidranti portativi cu 1 iesire.
Toata gama de hidranti portativi DN80 si DN100 este disponibila. Fiecare are o singura iesire tip B sau C.:

  • Hidranti portativi DN 80 1B / 1C.
  • Hidranti portativi DN 100 1B / 1C.

Hidranti portativi cu 2 iesiri.
Toata gama de hidranti portativi DN80 si DN100 este disponibila. Fiecare are 2 iesiri tip B sau C.:

  • Hidranti portativi DN 80 2B / 2C.
  • Hidranti portativi DN 100 2B / 2C.

Hidranti subterani si de suprafata.
Incepand cu DN 65 si terminand cu DN 150, cu adancimi de ingropare de la 1000 mm la 1500 mm. Hidrantii pot fi retezabili, neretezabili, cu inchidere simpla sau dubla:

  • Hidranti supraterani retezabili DN 65 / 80 2B.
  • Hidranti supraterani neretezabili DN 65 / 80 2B.
  • Hidranti supraterani retezabili DN 100 1A + 2B.
  • Hidranti supraterani neretezabili DN 100 1A + 2B.
  • Hidranti subterani.

Cot cu picior.
Cot cu picior DN 65 / 80 / 100.

Cutie protectie hidrant.
Cutie protectie hidrant DN 65 / 80 / 100.